Sağlığınız İçin Türkiye

Deniz, kum ve güneş yıllarca Türk turizminin anahtar kelimeleri oldu. Bu sözcükler hala dünyayı büyülemeyi sürdürüyor. Ancak Türkiye’nin son yıllarda turizmde yeni bir sihirli sözcüğü var: Sağlık.

Türkiye’de son 10 yılda en hızlı gelişen turizm segmentlerinin başında sağlık turizmi geliyor. Sağlık turizminin ülke ekonomisine getirisi de oldukça yüksek.

2017 yılında Türkiye’ye gelen sağlık turisti sayısı 765.000’in üzerinde. Yakın gelecekte bu sayının 1 milyonu geçmesi bekleniyor.

Normal bir turistin Türkiye’deki ortalama harcaması 700 dolar civarındayken, sağlık turistlerinde kişi başına düşen harcama 9.000 doların üzerinde. Bu yüksek oran, sağlık turizmi için 7.2 milyar dolarlık bir pazara işaret ediyor.

Türkiye için sağlık turizmi ameliyat ve hasta bakımının yanında, coğrafyasının müsaitliği ile pek çok farklı alt segmenti kapsıyor: SPA&Wellness, termal turizmi, emekli turizmi, engelsiz turizm, sağlıklı beslenme ve ileri aktif yaşam turları.

Üstelik bu alt kategori kitlesel turizm gibi ekonomiden ve diğer olaylardan etkilenmiyor. Kriz dönemlerinde bile büyümesini sürdürüyor.

Türkiye dünya sağlık arenasında özellikle estetik cerrahi ve kozmetik diş hekimliğinde öne çıkıyor. Hastane kalitesinin çok üst düzeyde olması, Türk hekimlerinin becerisi tüm bunların yanında sağlık hizmetinin Avrupa ve Amerika’ya göre ekonomik seviyede olması Türkiye’nin elini kuvvetlendiriyor.

Diğer yandan her geçen gün Türkiye’nin hizmet sunduğu ağır vaka ve hastalıkların sayısı da artıyor. Gelişen teknoloji ve artan yatırımların sonucu Sağlık Bakanlığı'nın akredite etmiş olduğu organ, kök hücre ve kemik iliği nakli merkezlerinde tedavi olan yabancı hastaların sayısı yükseliyor.

Türkiye için sağlık turizminin önü açık. Yapılan yatırımlarla devlet, özel, üniversite hastaneleri yabancı hasta kabul edebilecek altyapıya sahip. Türkiye edindiği birikim, yatırımlarla birlikte her yıl gelişecek ve 2023'lerde 2 milyon sağlık turistini ağırlayacak. Böylece sadece bu sektörden 20 milyar dolar gelir elde edecek.