Türk Bankacılık Sektörünün Gücü

20 yıl önce ekonominin ancak yarısına ulaşabilen bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüğünü hayli aştı.

51 bankanın faaliyet gösterdiği sektörde 2017 sonu itibariyle toplam aktifler 860 milyar doların üzerinde. 2017’da bankacılık sisteminin ürettiği kredilerin büyüklüğü ise 2 trilyon lirayı aştı. Hemen her yıl çift haneli büyümenin devam ettiği kredilerde son yıl büyümesi %21 oldu.

Kredilerde yaşanan artışa rağmen, bankacılık sisteminin sermaye yeterliliği, 2018’in ilk yarısı itibariyle, %16.5. Takibe düşen krediler ise %3’ün altında.

Bankacılık sektörünün öz kaynak karlılığı %16. Kaldıraç düzeyi ise pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke bankasının hayli altında. Aktif/öz kaynak oranı 8.7 kat. Türkiye’nin yıllık %7’nin üzerinde büyüme gerçekleştirdiği dönemler yaşamış olması bu potansiyelinin somut göstergesi.

Bu oranlar, Avrupa dahil dünyada birçok ülke ile karşılaştırıldığında pozitif bir görünüm ortaya koyuyor. Güçlü bankacılık ve finans sektörü, Türkiye ekonomisine olan güveni pekiştiriyor.