Dünyayı İnşa Etmek

Bugün dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasının 43’ünün Türk olduğunu duymuş muydunuz? Bu neredeyse dünyadaki 5 büyük inşaat firmasından birinin Türk olduğu anlamına geliyor.

Rusya, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika başta olmak üzere Türkiye’nin etrafındaki coğrafyanın neredeyse tamamında önemli yatırımları, makine parkları olan Türk müteahhitlerinin, yeni dönemde daha fazla anahtar teslimi iş alma ve daha yüksek katma değer yaratma potansiyeli çok yüksek.

Son dönemde, dünyada halen yürütülen veya tamamlanmış 10 mega projeden 6’sı Türkiye’de bulunuyor. Yakın bir gelecekte dünyanın en büyük 10 ekonomik gücü arasına girmeyi amaçlayan Türkiye, her biri milyarlarca dolarlık alt ve üst yapı yatırımlarından oluşan mega projeleri birbiri ardına gerçekleştiriyor.

Türkiye’de son 15 yılda yaklaşık 200 milyar dolarlık inşaat yatırımı yapıldı. Anadolu kentleri köprüler, otobanlar, bölünmüş yollar ve hızlı tren hatlarıyla birbirine ve dünyaya bağlanıyor. Ülkenin kuzeyi ve güneyi yeni koridorlarla birleşiyor.

Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi mega projelerin açılışları hala akıllarda. İstanbul’da 150 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyüğü olacak 3. uluslararası havalimanının ilk etabı 29 Ekim 2018’de açılacak.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te tamamlanması planlanan, kuleler arası açıklık bakımından dünyanın en uzunu olacak Çanakkale Köprüsü ise Anadolu’nun dünya ile daha düşük maliyetle bağlanmasını sağlayacak ve global ticaret için önemli bir kavşak olacak.