Bereketli Topraklar

Türkiye’nin stratejik coğrafi konumundan söz ederken, topraklarının bereketinden de bahsetmek gerek.

Asya ile Avrupa arasında, kadim “Bereketli Hilal” içinde yer alan Türkiye, bitki örtüsü açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Coğrafi konumunun yanı sıra, bulunduğu iklim kuşağının sağladığı avantajlar nedeniyle, toprakları üzerinde 11.000 bitki türü yetişiyor. Bunların %30’u sadece Türkiye’ye has. İşte bu nedenle Türkiye bugün 200 kadar tıbbi ve aromatik bitkinin ihracatını yapıyor.

Devam eden floristik çalışmalarla her yıl yaklaşık 60 yeni tür Türkiye florasına ekleniyor. Dünyanın sağlıklı yaşam ve tedavide bitkisel kaynaklara yöneldiği, tarladan sofraya gastronomide “doğaya dönüş” trendinin yükseldiği bir ortamda bitkisel zenginliğinin Türkiye’ye getireceği potansiyel çok yüksek.

Her yıl yabancı turistlerle birlikte 100 milyondan fazla insanı besleyen Türkiye, bu alanda 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Gıda sektöründe büyüme devam ediyor. 40.000’den fazla kuruluşun 600.000’e yakın insanla üretim yaptığı gıda sanayi, 300 milyar dolarlık bir sektöre olmaya doğru ilerliyor.

Uluslararası yatırımcıların da ilgi gösterdiği toprakları kirlenmemiş Anadolu, potansiyelini iyi değerlendirebilirse dünyada yükselen bir trend olan organik tarım ve gıda ihracatında ciddi bir avantaja sahip.

Tarımsal hasıla bakımından Türkiye, Avrupa’nın lideri, dünyanın ise en büyük 7’nci tarım üreticisi. Fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayvada dünyada bir numaralı üretici konumunda. Pek çok üründe de dünyanın ilk 5 üreticisi arasında. Pamuk gibi endüstriyel ürünler dahil bir çok üründe de ilk 10 üretici arasında yer alıyor. GDO’suz pamuk üretimi ile ise tüm dünya üreticileri içinde ayrıcalıklı bir yere sahip. Türkiye’nin bereketli topraklarından kaynaklanan avantajlı konumu gelecek yıllarda güçlenerek devam edecek.