Türkiye’nin İmza Ürünleri

Çok değil 30 yıl önce Türkiye, global köyün çiftçisi konumundaydı. Şimdi işleri geliştirdi. 30 yıl önceki köy pazarında ülkenin payının yüksek olduğu tek bir ürün vardı. Bugün ise Türkiye’nin global pazarda söz sahibi olduğu 17 farklı ürün var.

Güçlü bir hizmet sektörünün yanı sıra, Türkiye sanayi alt yapısıyla da büyümesini destekleyecek bir zemine ve potansiyele sahip. Bölgesinde, sanayi alt yapısı en güçlü ülkelerden biri.

Düzenli sanayileşme ve kaliteli üretim için ilk Organize Sanayi Bölgesi 1961 yılında Bursa’da kurulmuştu. Bugün, girişimciler tarafından yönetilen 311 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Ayrıca, gümrük hattı dışında faaliyet yürüterek uluslararası pazarı hedefleyen üreticiler için 18 Serbest Bölge faaliyette.

Türkiye pek çok uluslararası analizde, kapasitesi ve teknolojisi bakımından İtalya’dan Çin Seddi’ne uzanan coğrafyada, “üretim gücü ve verimliliği en yüksek ülke” olarak konumlandırılıyor. Bu konumu, Türkiye’nin orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak hedefiyle uyum içinde.

Üreten Türkiye, dünyada, dokuma halıda %35’in, inşaat demirinde %20’nin üzerinde pay sahibi. Türkiye’nin ürettiği ve dünyada en büyük 10 ihracatçı içinde olduğu sanayi ürünleri; tişört ve fanilalardan buzdolaplarına, seramikten otobüse, mermerden ev tekstiline 20’ye yakın ürünü kapsıyor. Önümüzdeki 20 yılda ise buna yenileri eklenecek.

Dünden farklı olarak iş insanları, sadece iç pazarlara değil, dış pazarlara odaklanarak üretim yapıyor. Bu sayede Türkiye, 220 ülke ve gümrük bölgesine ihracat yapar hale geldi. Avrupa’da kullanılan her dört televizyondan, her beş beyaz eşyadan biri Türkiye’de üretiliyor. Dünya pazarlarında Türk ürünlerinin payı artıyor.