Dijital Dönüşüme Yatkınlık

Genç bir nüfusa, çevik bir iş kültürüne ve adaptasyonu yüksek bir düşünce yapısına sahip Türkiye’nin dijital dönüşüm karşısında ağır kalması düşünülemez. Aksine Türkiye, konu dijital olduğunda dünyanın en hızlı ve katılımcı ülkelerinden biri.

Genç bir nüfusa, çevik bir iş kültürüne ve adaptasyonu yüksek bir düşünce yapısına sahip Türkiye’nin dijital dönüşüm karşısında ağır kalması düşünülemez. Aksine Türkiye, konu dijital olduğunda dünyanın en hızlı ve katılımcı ülkelerinden biri.

Bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık %60’ı internete bağlı. %90’ı ise mobil bağlantıya sahip. Ülkede bilgisayar okuryazarlığı giderek yükseliyor.

Türkiye, telekomünikasyon endekslerinde kapsama alanı bakımından dünyada birinci sırada. Sosyal medya kullanımında ise dünya genelinde 7’inci. İnternet kullanıcılarının yüzde 77’si interneti her gün kullanıyor. Bu düzey dünya ortalamalarının hayli üzerinde.

Bireysel internet yatkınlığının yanında bilişimin iş hayatında kullanımı da giderek yaygınlaşıyor. Bilginin parasal sermaye kadar önem kazandığı yeni dönemde, bilgisayar sahiplilik oranın Avrupa ortalamalarına yaklaşması ve bilişim sektörünün gelişmesi ekonomik büyümeye ivme kazandırıyor.

Dijital start-up’lar göz önünde bulundurulduğunda ise Türkiye’nin dünyanın sayılı şirket ve proje üreticilerinden bir olduğunu söylemek mümkün.